לא אפשרי. בהדרן חסמו את הADB. בבקשה לא לדון פה בנושאים של פריצת אינטרנט כשר. תודה.