תיקון שגיאת "כרום מנוהל ע"י הארגון שלך"


 • מדריכים

  בעדכונים האחרונים של הדפדפן הפולארי כרום, ישנו באג הגורם למשתמשים רבים לראות את ההודעה שבכותרת, מצורפות פקודות CMD לתיקון הבעיה.
  הדפדפן שלך מנוהל

  °fa-info°(information text) יש לסגור את הדפדפן לפני הרצת הפקודות הבאות!

  יש לפתוח CMD כמנהל,
  ולהריץ את הפקודות האלו:
  ווינ' 64:

  reg delete HKLM\Software\Policies\Google\Chrome /f
  reg delete HKCU\Software\Policies\Google\Chrome /f
  

  ווינ' 32:

  reg delete HKLM\Software\Policies\Google\Chrome /f /reg:32
  reg delete HKCU\Software\Policies\Google\Chrome /f /reg:32
  

  כעת יש להפעיל את הכרום מחדש, וזהו, הבעיה נפתרה!


התחבר כדי לפרסם תגובה
 

נא לשמור על הסדר והנוחות בדפי "מדריכים מסודרים" – כל תגובה בקשר למדריך יש להגיב בעזרה הדדית - הודעות שאינן קשורות ימחקו.
התגובות מתחת למדריכים מיועדות רק למידע אודות שגיאות או נתונים לא נכונים במדריכים עצמם.