עזרה, מה זה קובץ trace, ואיך מביאים כזה דבר?


 • מדריכים

  שלום וברכה.
  יש לי בעיה בחיבור לאתר מסוים, ויצרתי קשר עם המתכנת של האתר שביקש ממני קובץ trace כדי לדעת מה השגיאה.
  השאלה שלי איך אני מביא לו כזה קובץ? אני עם הארץ מדאורייתא בזה... מי שיכול לעזור לי בזה תבוא עליו ברכה.
  תודה מראש
 • מדריכים • @להבין-ולהשכיל זה משכתוב שם
  What is a trace file?
  A trace file is a file containing a trace of certain events that happen (or will happen) during some process. In the context of dinero simulations, the trace file contains a trace of all the addresses used in memory references by the program from which the trace is generated. This means that every instruction fetch produces an instruction address trace record, and every load or store produces a data address trace record. In a .din file these records are encoded as ASCII text, with each record containing a hexadecimal address and an integer tag to indicate the type of reference from which the address originated. The address traces you use have been obtained by annotating an application so that it emits a trace of its own behaviour as it executes. This trace is then stored and compressed, and can subsequently be used to test the behaviour of that program under a variety of simulated conditions.

  או בתרגום גוגל
  מהו קובץ עקבות?
  קובץ עקבות הוא קובץ המכיל שמץ של אירועים מסוימים שקורים (או יקרה) במהלך תהליך כלשהו. בהקשר של הדמיות דינרו, קובץ העקיבה מכיל עקבות של כל הכתובות המשמשות בהפניות זיכרון על ידי התוכנית שממנה נוצר העקבות. המשמעות היא שכל אחזור הוראה מייצר רשומת עקוב של כתובת הוראות, וכל עומס או חנות מייצרים רשומת עקבות של כתובת נתונים. בקובץ .din רשומות אלה מקודדות כטקסט ASCII, כאשר כל רשומה מכילה כתובת הקסדצימאלית ותג שלם כדי לציין את סוג הפניה שממנה הגיעה הכתובת. עקבות הכתובות בהן אתה משתמש הושגו על ידי הערת יישום כך שהיא פולטת עקבות מהתנהגותה שלה בזמן שהיא מבצעת. עקוב זה מאוחסן ואז דחוס, וניתן להשתמש בו לאחר מכן לבדיקת התנהגותה של אותה תוכנית תחת מגוון תנאים מדומים.


התחבר כדי לפרסם תגובה