זה לא דיווח על באג ולא הצעת ייעול, אבל זה


Log in to reply