האם יש כאן מישהו שפעיל ברשת LinkedIn ויודע לנהל שיחת צא'ט קולחת באנגלית?