שאלה | איך לכבות לצמיתות את ההגדרה סיוע בהתמקדות


התחבר כדי לפרסם תגובה