סים גולן כשר במכשיר שאינו תומך (מקשים פשוט - SERVO)