לתוכנית מייל בלבד בנטפרי אפשר לעשות את המסלול הרגיל