האם יש אפשרות להשיג או לעשות נוקיה C2 שיהיה תומך כל החברות בכשר