קובץ ppm ללא ציפצופים וביטול הרשאות רוט לכשר בלבד?