הסרת מגבלות ואבטחה מקובץ PDF  • ישנם קבצי PDF שניתן לפתוח ולקרוא אך עריכה, הדפסה, העתקה וכו' נעולים. המדריך מתיחס לקובץ כזה ולא לקובץ שנעול עם סיסמא.

    פשוט ביותר, מפעילים תוכנה זו. בוחרים את הקובץ ע"י לחיצה על לחצן ADD . אח"כ לוחצים למעלה על START והתוכנה מייצאת העתק לקובץ המקורי באותה תיקיה, ללא הגבלות שהיו על הקובץ המקורי.


התחבר כדי לפרסם תגובה
 

נא לשמור על הסדר והנוחות בדפי "מדריכים מסודרים" – כל תגובה בקשר למדריך יש להגיב בעזרה הדדית.