קימפול APK • השגיאה הזאת הופיעה כשניסיתי לקמפל אפליקציה אפי מיד לאחר הדקומפייל ללא עריכה כלל

  I: Using Apktool 2.4.1
  I: Smaling smali folder into classes.dex...
  I: Building resources...
  W: warning: string 'additional_locks_setting_desc_app_info_page' has no default translation.
  W: warning: string 'additional_locks_setting_labs_desc' has no default translation.
  W: warning: string 'additional_locks_setting_notice' has no default translation.
  W: warning: string 'allow_3g_control_text' has no default translation.
  W: warning: string 'btn_delete_app_text' has no default translation.
  W: warning: string 'dialog_applanet_license_fail_notice' has no default translation.
  W: warning: string 'dialog_applanet_license_fail_title' has no default translation.
  W: warning: string 'dialog_message_licensing_fail' has no default translation.
  W: warning: string 'dialog_msg_disable_icon_notice' has no default translation.
  W: warning: string 'dialog_title_default_lock_app' has no default translation.
  W: warning: string 'fake_screen' has no default translation.
  W: warning: string 'intructions_direction_step_one' has no default translation.
  W: warning: string 'intructions_direction_step_one_title' has no default translation.
  W: warning: string 'intructions_direction_step_two' has no default translation.
  W: warning: string 'intructions_direction_title' has no default translation.
  W: warning: string 'intructions_dont_need_read' has no default translation.
  W: warning: string 'intructions_etc' has no default translation.
  W: warning: string 'intructions_etc_title' has no default translation.
  W: warning: string 'intructions_feature' has no default translation.
  W: warning: string 'intructions_feature_title' has no default translation.
  W: warning: string 'intruder_detection' has no default translation.
  W: warning: string 'play_store_desc2' has no default translation.
  W: warning: string 'pref_summary_additional_locks' has no default translation.
  W: warning: string 'pref_summary_app_direction' has no default translation.
  W: warning: string 'pref_summary_app_lock_password' has no default translation.
  W: warning: string 'pref_summary_default_lock_apps' has no default translation.
  W: warning: string 'pref_summary_email_to_password' has no default translation.
  W: warning: string 'pref_summary_feedback' has no default translation.
  W: warning: string 'pref_summary_gesture_setting' has no default translation.
  W: warning: string 'pref_summary_gesture_test' has no default translation.
  W: warning: string 'pref_summary_landscape_lock_screen' has no default translation.
  W: warning: string 'pref_summary_lock_back' has no default translation.
  W: warning: string 'pref_summary_lock_screen_decorating' has no default translation.
  W: warning: string 'pref_summary_lock_time' has no default translation.
  W: warning: string 'pref_summary_lock_type' has no default translation.
  W: warning: string 'pref_summary_passcode' has no default translation.
  W: warning: string 'pref_summary_passcode_hint' has no default translation.
  W: warning: string 'pref_summary_password_hint' has no default translation.
  W: warning: string 'pref_summary_pattern_enable' has no default translation.
  W: warning: string 'pref_summary_pattern_setting_non' has no default translation.
  W: warning: string 'pref_summary_pattern_setting_registration' has no default translation.
  W: warning: string 'pref_summary_pro_version' has no default translation.
  W: warning: string 'pref_summary_protector_device_admin' has no default translation.
  W: warning: string 'pref_summary_remote_lock_command' has no default translation.
  W: warning: string 'pref_summary_remote_lock_control' has no default translation.
  W: warning: string 'pref_summary_remote_lock_keyword' has no default translation.
  W: warning: string 'pref_summary_remote_unlock_keyword' has no default translation.
  W: warning: string 'pref_summary_unlock_restriction' has no default translation.
  W: warning: string 'pref_title_email_to_password' has no default translation.
  W: warning: string 'pref_title_pro_version' has no default translation.
  W: warning: string 'tab_name_apps' has no default translation.
  W: warning: string 'tag_app' has no default translation.
  W: warning: string 'tag_lock' has no default translation.
  W: warning: string 'tag_locker' has no default translation.
  W: warning: string 'tag_locking' has no default translation.
  W: warning: string 'tag_protect' has no default translation.
  W: warning: string 'tag_protection' has no default translation.
  W: warning: string 'tag_protector' has no default translation.
  W: warning: string 'there_are_no_default_lock_list' has no default translation.
  W: warning: string 'toast_auto_sort_message' has no default translation.
  W: warning: string 'toast_error_msg_install_hidden_icon_ver' has no default translation.
  W: warning: string 'toast_helper_install_io_error' has no default translation.
  W: warning: string 'toast_helper_install_sdcard_error' has no default translation.
  W: warning: string 'toast_lock_back_warning_text' has no default translation.
  W: warning: string 'toast_msg_lock_3g_settings_error' has no default translation.
  W: warning: string 'unlock_wifi_currently_connected_wifi' has no default translation.
  W: warning: string 'unlock_wifi_mutiple_wifi_tip' has no default translation.
  W: warning: string 'widget_name_additional_locks' has no default translation.
  W: C:\Users\9090\Documents\APK Easy Tool\1-Decompiled APKs\AppLock 7.2.0 (com.sp.protector.free) (2)\res\layout-v21\fake_view.xml:14: error: Error: No resource found that matches the given name (at 'style' with value '?android:attr/buttonBarNeutralButtonStyle').
  W: 
  W: C:\Users\9090\Documents\APK Easy Tool\1-Decompiled APKs\AppLock 7.2.0 (com.sp.protector.free) (2)\res\layout-v21\fake_view.xml:16: error: Error: No resource found that matches the given name (at 'style' with value '?android:attr/buttonBarNegativeButtonStyle').
  W: 
  W: C:\Users\9090\Documents\APK Easy Tool\1-Decompiled APKs\AppLock 7.2.0 (com.sp.protector.free) (2)\res\layout-v21\lock_backgrounds_addition_item.xml:2: error: No resource identifier found for attribute 'outlineProvider' in package 'android'
  W: 
  W: C:\Users\9090\Documents\APK Easy Tool\1-Decompiled APKs\AppLock 7.2.0 (com.sp.protector.free) (2)\res\layout-v21\lock_backgrounds_addition_item.xml:2: error: Error: Dimension types not allowed (at 'foregroundInsidePadding' with value '7.0dip').
  W: 
  brut.androlib.AndrolibException: brut.common.BrutException: could not exec (exit code = 1): [C:\Users\9090\AppData\Local\Temp\brut_util_Jar_8409550303383262093.tmp, p, --forced-package-id, 127, --min-sdk-version, 9, --target-sdk-version, 23, --version-code, 181, --version-name, 7.2.0, --no-version-vectors, -F, C:\Users\9090\AppData\Local\Temp\APKTOOL5045923388744766550.tmp, -e, C:\Users\9090\AppData\Local\Temp\APKTOOL5934825175743668251.tmp, -0, arsc, -I, C:\Users\9090\Desktop\application\1.apk, -S, C:\Users\9090\Documents\APK Easy Tool\1-Decompiled APKs\AppLock 7.2.0 (com.sp.protector.free) (2)\res, -M, C:\Users\9090\Documents\APK Easy Tool\1-Decompiled APKs\AppLock 7.2.0 (com.sp.protector.free) (2)\AndroidManifest.xml]
  
  

  מישהו יודע איך פותרים את הבעייה? @שמואל @שלום-כהן ?


 • מנהל מתמחים.top

  @משה-כהן פריימורק מותקן? • @שמואל אמר בקימפול APK:

  @משה-כהן פריימורק מותקן?

  כן • @משה-כהן גם אני נתקלתי בבעייה הזאת והבנתי שבגלל שזה אפליקציית מערכת היא מוגנת שלא יוכלו לשנות בה משהו.
  ויש צורך להכניס קוד כלשהוא לתוך הקובץ AndroidManifest.XML ואז זה יעבוד.
  אבל אין לי מושג איפה ומה.


 • מנהל מתמחים.top

  @משה-כהן אמר בקימפול APK:

  כן

  תנסה בלי פריימורק/עם גירסא אחרת של apktool.jar • @שמואל אמר בקימפול APK:

  @משה-כהן אמר בקימפול APK:

  כן

  תנסה בלי פריימורק/עם גירסא אחרת של apktool.jar

  עשיתי את שתי ההצעות שלך. אותה שגיאה. • @hvusv1234 אמר בקימפול APK:

  @משה-כהן גם אני נתקלתי בבעייה הזאת והבנתי שבגלל שזה אפליקציית מערכת היא מוגנת שלא יוכלו לשנות בה משהו.
  ויש צורך להכניס קוד כלשהוא לתוך הקובץ AndroidManifest.XML ואז זה יעבוד.
  אבל אין לי מושג איפה ומה.

  איפה ראית את זה? • @משה-כהן קישור ראשון

  קישור שני

  אם תצליח תעדכן.
  יש גם סירטונים ביוטיוב אבל הם משתמשים באנדרואיד סטודיו ולא ב APL TOOL


התחבר כדי לפרסם תגובה