הגדרת API לגוגל קבוצות. להרשמה ע"י הכנסת כתובת המייל בתוך אתר ושיצרף אוטו' את הפרטים לתוך הקבוצה


התחבר כדי לפרסם תגובה