לא נפתר בקשת עזרה | המחשב לא מזהה אוטומטית את הקשיח החיצוני