הגדרת הקשת מספרים מסוימים לפי טלפון במודל קבלת נתונים בימות המשיח