יש לכם המלצה איך לשמור על הכבלים בלי שיסתבכו זה בזה