יש אפשרות לשחק בקובץ המניו סטטינג בסי 5 כמו בסי 2?