"למתקדמים: אפשר גם לערוך את הקובץ על-מנת שיפנה לקובץ בגלריה במקום שיפנה לכתובת באינטרנט".