אני מנסה לאתחל את הכרטיס זיכרון ווינדוס כותב לי שלא היתה אפשרות לאתחל את הכרטיס