יש למישהו קופסה עם חיבורי F-BUS לצריבת C2 באיזור בב?


 • אשמח אם מישהו יוכל לעזור לי בעניין


 • יגעתי ויגעתי ולאאא מצאתי !!!!!!
  כנראה שיגיעה אמיתית זה משהו אחר לגמרי
  בכל מקרה אני מצטרף לבקשה הנ''ל
  איפה יש FBUS בכל הגלובוס שניתן להשיגו ?????

 • מדריכים


 • זאת אומרת שחיפשתי בשם לא נכון 'FBUS'
  השם האמיתי זה 'MBUS'
  תודה רבה !!!!!!!

 • מדריכים

  לא.fbus זה הנכון.תבדוק אם זה זה.אליקספרס חסום ברימון.זה מה ש"קניית חיבור f-bus" העלתה בגוגל.והיה כתוב בתאור אתר שזה fbus

 • מדריכים

  מתוך ויקי האנגלית
  Fbus (for "Fast Bus") is an ANSI/IEEE data bus protocol oriented towards backplanes and cell phones. The standard specifies a way for various pieces of electronic hardware to communicate, typically with one piece acting as master (sending a request), and another acting as a slave (returning an answer). The FBus is a bi-directional full-duplex serial type bus running at 115,200 bit/s, 8 data bits, no parity, one stop bit (8N1). Much like a standard RS-232 serial port, FBus connections use one pin for data transmit, one pin for data receive and one pin for ground.

  The Fast Bus standard specifies completely the size, power requirements, signalling levels, and communications protocols for boards that live in a Fast Bus crate, which is also a part of the specification.

  Fbus was developed by Nokia as an improved replacement of the Mbus, which is only half-duplex and transfers at a slower speed of 9600 bit/s.
  -תרגום גוגל
  Fbus (עבור "אוטובוס מהיר") הוא פרוטוקול אוטובוס נתונים של ANSI / IEEE המכוון לכיוון מטוסים אחוריים וטלפונים סלולריים. התקן מציין דרך לתקשר עם חלקים שונים של חומרה אלקטרונית, בדרך כלל עם יצירה אחת המשמשת כמאסטר (שליחת בקשה), ואחרת מתנהגת כעבד (מחזיר תשובה). ה- FBus הוא אוטובוס דו-כיווני דו-כיווני מלא בסגנון סדרתי הפועל במהירות 115,200 ביט / ש ', 8 סיביות נתונים, ללא זוגיות, סיביות עצירה אחת (8N1). בדומה ליציאה טורית רגילה RS-232, חיבורי FBus משתמשים בסיכה אחת להעברת נתונים, סיכה אחת לקבלת נתונים ופין אחד לקרקע.

  תקן ה- Fast Bus מציין באופן מלא את גודל, דרישות הספק, רמות איתות ופרוטוקולי תקשורת ללוחות שחיים בארגז Fast Bus, שהוא גם חלק מהמפרט.

  Fbus פותחה על ידי נוקיה כתחליף משופר של ה- Mbus, שהוא רק חצי דופלקס ומעביר במהירות איטית יותר של 9600 ביט / ש '.


 • זה מ אליאקספרס‏‏לכידה.JPG


 • תכלית היכן יש גם FBUS

 • מדריכים

  @מישהו12 אמר ביש למישהו קופסה עם חיבורי F-BUS לצריבת C2 באיזור בב?:

  מתוך ויקי האנגלית
  Fbus (for "Fast Bus") is an ANSI/IEEE data bus protocol oriented towards backplanes and cell phones. The standard specifies a way for various pieces of electronic hardware to communicate, typically with one piece acting as master (sending a request), and another acting as a slave (returning an answer). The FBus is a bi-directional full-duplex serial type bus running at 115,200 bit/s, 8 data bits, no parity, one stop bit (8N1). Much like a standard RS-232 serial port, FBus connections use one pin for data transmit, one pin for data receive and one pin for ground.

  The Fast Bus standard specifies completely the size, power requirements, signalling levels, and communications protocols for boards that live in a Fast Bus crate, which is also a part of the specification.

  Fbus was developed by Nokia as an improved replacement of the Mbus, which is only half-duplex and transfers at a slower speed of 9600 bit/s.
  -תרגום גוגל
  Fbus (עבור "אוטובוס מהיר") הוא פרוטוקול אוטובוס נתונים של ANSI / IEEE המכוון לכיוון מטוסים אחוריים וטלפונים סלולריים. התקן מציין דרך לתקשר עם חלקים שונים של חומרה אלקטרונית, בדרך כלל עם יצירה אחת המשמשת כמאסטר (שליחת בקשה), ואחרת מתנהגת כעבד (מחזיר תשובה). ה- FBus הוא אוטובוס דו-כיווני דו-כיווני מלא בסגנון סדרתי הפועל במהירות 115,200 ביט / ש ', 8 סיביות נתונים, ללא זוגיות, סיביות עצירה אחת (8N1). בדומה ליציאה טורית רגילה RS-232, חיבורי FBus משתמשים בסיכה אחת להעברת נתונים, סיכה אחת לקבלת נתונים ופין אחד לקרקע.

  תקן ה- Fast Bus מציין באופן מלא את גודל, דרישות הספק, רמות איתות ופרוטוקולי תקשורת ללוחות שחיים בארגז Fast Bus, שהוא גם חלק מהמפרט.

  Fbus פותחה על ידי נוקיה כתחליף משופר של ה- Mbus, שהוא רק חצי דופלקס ומעביר במהירות איטית יותר של 9600 ביט / ש '.

  לא יודע,אבל מאחר ש:

  Fbus פותחה על ידי נוקיה כתחליף משופר של ה- Mbus, שהוא רק חצי דופלקס ומעביר במהירות איטית יותר של 9600 ביט / ש '.

  יתכן שגם mbus יצתאים... @Yair