האם אפשר לפרוץ את התוכנה של השיומי הכשר או להוריד עליו תוכה לנגן וכו