• מדריכים

  בברירת מחדל לאחר התקנת Windows 10, על שולחן העבודה מופיע סמל אחד בלבד 'סל המחזור'.
  בכדי להציג סמלים נוספים על שולחן העבודה, למשל 'מחשב זה', יש לעשות כדלהלן:
  נציב את סמן העכבר על שולחן העבודה, ונחלץ על הלחצן הימני, בחלון שנפתח נבחר 'התאם אישית'.
  בחירת 'התאם אישית'.jpg
  נפתח חלון הגדרות. נבחר 'ערכות נושא' > 'הגדרות סמלי שולחן העבודה' > נסמן את הסמל/ים שברצוננו להציג על שולחן העבודה > אישור.
  המיקום להגדיר איזה סמלים יוצגו על שולחן העבודה.jpg

נא לשמור על הסדר והנוחות בדפי "מדריכים מסודרים" – כל תגובה בקשר למדריך יש להגיב בעזרה הדדית.