תוכנה לחסימת אפשרות צפייה במחשב יש למשהו איך לעזור (תוכנה למחשב עצמה לא חסימת רשת)?