• מורחק

  הורדתי מאזשהו אתר.אמור להיות של אופיס-אבל זה רץ רק בסביבת java על מחשב ולא על נוקיה...
  יש דרך להמיר?

  META-INF/MANIFEST.MF
  META-INF/maven/org.codehaus.groovy.modules.scriptom/scriptom-office-2K3-tlb/pom.properties
  META-INF/maven/org.codehaus.groovy.modules.scriptom/scriptom-office-2K3-tlb/pom.xml
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.DocProperties.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MailFormat.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoAlertButtonType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoAlertCancelType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoAlertDefaultType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoAlertIconType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoAlignCmd.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoAnimationType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoAppLanguageID.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoArrowheadLength.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoArrowheadStyle.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoArrowheadWidth.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoAutoShapeType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoAutomationSecurity.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoBalloonButtonType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoBalloonErrorType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoBalloonType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoBarPosition.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoBarProtection.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoBarRow.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoBarType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoBlackWhiteMode.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoButtonSetType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoButtonState.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoButtonStyle.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoButtonStyleHidden.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoCalloutAngleType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoCalloutDropType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoCalloutType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoCharacterSet.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoColorType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoComboStyle.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoCommandBarButtonHyperlinkType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoCondition.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoConnector.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoConnectorType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoControlOLEUsage.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoControlType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoDiagramNodeType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoDiagramType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoDistributeCmd.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoDocProperties.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoEditingType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoEncoding.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoExtraInfoMethod.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoExtrusionColorType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoFarEastLineBreakLanguageID.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoFeatureInstall.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoFileDialogType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoFileDialogView.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoFileFindListBy.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoFileFindOptions.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoFileFindSortBy.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoFileFindView.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoFileNewAction.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoFileNewSection.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoFileType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoFillType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoFilterComparison.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoFilterConjunction.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoFlipCmd.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoGradientColorType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoGradientStyle.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoHTMLProjectOpen.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoHTMLProjectState.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoHorizontalAnchor.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoHyperlinkType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoIconType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoLanguageID.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoLanguageIDHidden.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoLastModified.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoLineDashStyle.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoLineStyle.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoMenuAnimation.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoMixedType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoModeType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoMoveRow.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoOLEMenuGroup.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoOrgChartLayoutType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoOrgChartOrientation.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoOrientation.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoPatternType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoPermission.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoPictureColorType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoPresetExtrusionDirection.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoPresetGradientType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoPresetLightingDirection.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoPresetLightingSoftness.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoPresetMaterial.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoPresetTextEffect.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoPresetTextEffectShape.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoPresetTexture.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoPresetThreeDFormat.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoRelativeNodePosition.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoScaleFrom.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoScreenSize.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoScriptLanguage.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoScriptLocation.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoSearchIn.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoSegmentType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoShadowType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoShapeType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoSharedWorkspaceTaskPriority.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoSharedWorkspaceTaskStatus.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoSortBy.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoSortOrder.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoSyncAvailableType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoSyncCompareType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoSyncConflictResolutionType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoSyncErrorType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoSyncEventType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoSyncStatusType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoSyncVersionType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoTargetBrowser.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoTextEffectAlignment.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoTextOrientation.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoTextureType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoTriState.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoVerticalAnchor.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoWizardActType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoWizardMsgType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.MsoZOrderCmd.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.Office.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.access.AcCloseSave.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.access.AcColorIndex.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.access.AcCommand.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.access.AcControlType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.access.AcCurrentView.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.access.AcDataAccessPageView.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.access.AcDataObjectType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.access.AcDataTransferType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.access.AcDefView.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.access.AcExportXMLEncoding.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.access.AcExportXMLObjectType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.access.AcExportXMLOtherFlags.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.access.AcExportXMLSchemaFormat.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.access.AcFileFormat.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.access.AcFilterType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.access.AcFindField.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.access.AcFindMatch.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.access.AcFormOpenDataMode.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.access.AcFormView.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.access.AcFormatConditionOperator.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.access.AcFormatConditionType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.access.AcHyperlinkPart.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.access.AcImeMode.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.access.AcImeSentenceMode.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.access.AcImportXMLOption.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.access.AcModuleType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.access.AcObjectType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.access.AcOpenDataMode.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.access.AcOutputObjectType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.access.AcPrintColor.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.access.AcPrintDuplex.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.access.AcPrintItemLayout.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.access.AcPrintObjQuality.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.access.AcPrintOrientation.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.access.AcPrintPaperBin.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.access.AcPrintPaperSize.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.access.AcPrintQuality.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.access.AcPrintRange.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.access.AcProjectType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.access.AcQuitOption.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.access.AcRecord.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.access.AcSearchDirection.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.access.AcSection.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.access.AcSendObjectType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.access.AcShowToolbar.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.access.AcSpreadSheetType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.access.AcSysCmdAction.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.access.AcTextTransferType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.access.AcTransformXMLScriptOption.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.access.AcView.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.access.AcWindowMode.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.access.Access.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.access.Constants.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.access.OldConstants.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.access.ProcKind.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.access.RefKind.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.Constants.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.Excel.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlApplicationInternational.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlApplyNamesOrder.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlArabicModes.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlArrangeStyle.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlArrowHeadLength.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlArrowHeadStyle.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlArrowHeadWidth.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlAutoFillType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlAutoFilterOperator.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlAxisCrosses.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlAxisGroup.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlAxisType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlBackground.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlBarShape.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlBorderWeight.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlBordersIndex.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlBuiltInDialog.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlCVError.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlCalculatedMemberType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlCalculation.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlCalculationInterruptKey.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlCalculationState.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlCategoryType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlCellInsertionMode.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlCellType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlChartGallery.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlChartItem.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlChartLocation.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlChartPicturePlacement.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlChartPictureType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlChartSplitType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlChartType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlClipboardFormat.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlCmdType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlColorIndex.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlColumnDataType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlCommandUnderlines.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlCommentDisplayMode.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlConsolidationFunction.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlCopyPictureFormat.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlCorruptLoad.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlCreator.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlCubeFieldType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlCutCopyMode.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlDVAlertStyle.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlDVType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlDataLabelPosition.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlDataLabelSeparator.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlDataLabelsType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlDataSeriesDate.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlDataSeriesType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlDeleteShiftDirection.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlDirection.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlDisplayBlanksAs.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlDisplayDrawingObjects.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlDisplayUnit.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlEditionFormat.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlEditionOptionsOption.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlEditionType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlEnableCancelKey.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlEnableSelection.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlEndStyleCap.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlErrorBarDirection.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlErrorBarInclude.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlErrorBarType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlErrorChecks.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlFileAccess.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlFileFormat.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlFillWith.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlFilterAction.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlFindLookIn.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlFormControl.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlFormatConditionOperator.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlFormatConditionType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlFormulaLabel.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlHAlign.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlHebrewModes.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlHighlightChangesTime.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlHtmlType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlIMEMode.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlImportDataAs.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlInsertFormatOrigin.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlInsertShiftDirection.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlLayoutFormType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlLegendPosition.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlLineStyle.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlLink.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlLinkInfo.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlLinkInfoType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlLinkStatus.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlLinkType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlListConflict.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlListDataType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlListObjectSourceType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlLocationInTable.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlLookAt.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlMSApplication.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlMailSystem.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlMarkerStyle.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlMouseButton.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlMousePointer.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlOLEType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlOLEVerb.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlObjectSize.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlOrder.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlOrientation.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlPTSelectionMode.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlPageBreak.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlPageBreakExtent.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlPageOrientation.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlPaperSize.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlParameterDataType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlParameterType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlPasteSpecialOperation.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlPasteType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlPattern.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlPhoneticAlignment.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlPhoneticCharacterType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlPictureAppearance.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlPictureConvertorType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlPivotCellType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlPivotFieldCalculation.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlPivotFieldDataType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlPivotFieldOrientation.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlPivotFormatType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlPivotTableMissingItems.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlPivotTableSourceType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlPivotTableVersionList.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlPlacement.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlPlatform.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlPrintErrors.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlPrintLocation.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlPriority.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlQueryType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlRangeAutoFormat.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlRangeValueDataType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlReferenceStyle.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlReferenceType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlRobustConnect.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlRoutingSlipDelivery.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlRoutingSlipStatus.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlRowCol.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlRunAutoMacro.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlSaveAction.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlSaveAsAccessMode.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlSaveConflictResolution.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlScaleType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlSearchDirection.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlSearchOrder.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlSearchWithin.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlSheetType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlSheetVisibility.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlSizeRepresents.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlSmartTagControlType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlSmartTagDisplayMode.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlSortDataOption.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlSortMethod.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlSortMethodOld.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlSortOrder.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlSortOrientation.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlSortType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlSourceType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlSpeakDirection.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlSpecialCellsValue.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlSubscribeToFormat.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlSubtototalLocationType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlSummaryColumn.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlSummaryReportType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlSummaryRow.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlTabPosition.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlTextParsingType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlTextQualifier.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlTextVisualLayoutType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlTickLabelOrientation.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlTickLabelPosition.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlTickMark.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlTimeUnit.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlToolbarProtection.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlTotalsCalculation.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlTrendlineType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlUnderlineStyle.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlUpdateLinks.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlVAlign.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlWBATemplate.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlWebFormatting.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlWebSelectionType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlWindowState.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlWindowType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlWindowView.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlXLMMacroType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlXmlExportResult.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlXmlImportResult.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlXmlLoadOption.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.excel.XlYesNoGuess.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.outlook.OlActionCopyLike.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.outlook.OlActionReplyStyle.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.outlook.OlActionResponseStyle.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.outlook.OlActionShowOn.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.outlook.OlAttachmentType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.outlook.OlBodyFormat.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.outlook.OlBusyStatus.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.outlook.OlDaysOfWeek.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.outlook.OlDefaultFolders.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.outlook.OlDisplayType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.outlook.OlDownloadState.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.outlook.OlEditorType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.outlook.OlExchangeConnectionMode.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.outlook.OlFlagIcon.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.outlook.OlFlagStatus.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.outlook.OlFolderDisplayMode.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.outlook.OlFormRegistry.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.outlook.OlGender.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.outlook.OlImportance.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.outlook.OlInspectorClose.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.outlook.OlItemType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.outlook.OlJournalRecipientType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.outlook.OlMailRecipientType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.outlook.OlMailingAddress.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.outlook.OlMeetingRecipientType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.outlook.OlMeetingResponse.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.outlook.OlMeetingStatus.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.outlook.OlNetMeetingType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.outlook.OlNoteColor.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.outlook.OlObjectClass.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.outlook.OlOfficeDocItemsType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.outlook.OlOutlookBarViewType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.outlook.OlPane.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.outlook.OlPermission.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.outlook.OlPermissionService.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.outlook.OlRecurrenceState.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.outlook.OlRecurrenceType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.outlook.OlRemoteStatus.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.outlook.OlResponseStatus.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.outlook.OlSaveAsType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.outlook.OlSensitivity.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.outlook.OlShowItemCount.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.outlook.OlSortOrder.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.outlook.OlStoreType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.outlook.OlSyncState.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.outlook.OlTaskDelegationState.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.outlook.OlTaskOwnership.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.outlook.OlTaskRecipientType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.outlook.OlTaskResponse.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.outlook.OlTaskStatus.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.outlook.OlTrackingStatus.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.outlook.OlUserPropertyType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.outlook.OlViewSaveOption.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.outlook.OlViewType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.outlook.OlWindowState.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.outlook.Outlook.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.powerpoint.MsoAnimAccumulate.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.powerpoint.MsoAnimAdditive.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.powerpoint.MsoAnimAfterEffect.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.powerpoint.MsoAnimCommandType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.powerpoint.MsoAnimDirection.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.powerpoint.MsoAnimEffect.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.powerpoint.MsoAnimEffectAfter.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.powerpoint.MsoAnimEffectRestart.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.powerpoint.MsoAnimFilterEffectSubtype.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.powerpoint.MsoAnimFilterEffectType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.powerpoint.MsoAnimProperty.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.powerpoint.MsoAnimTextUnitEffect.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.powerpoint.MsoAnimTriggerType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.powerpoint.MsoAnimType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.powerpoint.MsoAnimateByLevel.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.powerpoint.PowerPoint.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.powerpoint.PpActionType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.powerpoint.PpAdvanceMode.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.powerpoint.PpAfterEffect.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.powerpoint.PpAlertLevel.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.powerpoint.PpArrangeStyle.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.powerpoint.PpAutoSize.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.powerpoint.PpBaselineAlignment.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.powerpoint.PpBorderType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.powerpoint.PpBulletType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.powerpoint.PpChangeCase.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.powerpoint.PpChartUnitEffect.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.powerpoint.PpColorSchemeIndex.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.powerpoint.PpDateTimeFormat.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.powerpoint.PpDirection.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.powerpoint.PpEntryEffect.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.powerpoint.PpExportMode.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.powerpoint.PpFarEastLineBreakLevel.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.powerpoint.PpFileDialogType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.powerpoint.PpFollowColors.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.powerpoint.PpFrameColors.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.powerpoint.PpHTMLVersion.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.powerpoint.PpIndentControl.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.powerpoint.PpMediaType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.powerpoint.PpMouseActivation.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.powerpoint.PpNumberedBulletStyle.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.powerpoint.PpParagraphAlignment.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.powerpoint.PpPasteDataType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.powerpoint.PpPlaceholderType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.powerpoint.PpPrintColorType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.powerpoint.PpPrintHandoutOrder.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.powerpoint.PpPrintOutputType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.powerpoint.PpPrintRangeType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.powerpoint.PpPublishSourceType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.powerpoint.PpRevisionInfo.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.powerpoint.PpSaveAsFileType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.powerpoint.PpSelectionType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.powerpoint.PpShapeFormat.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.powerpoint.PpSlideLayout.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.powerpoint.PpSlideShowAdvanceMode.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.powerpoint.PpSlideShowPointerType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.powerpoint.PpSlideShowRangeType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.powerpoint.PpSlideShowState.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.powerpoint.PpSlideShowType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.powerpoint.PpSlideSizeType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.powerpoint.PpSoundEffectType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.powerpoint.PpSoundFormatType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.powerpoint.PpTabStopType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.powerpoint.PpTextLevelEffect.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.powerpoint.PpTextStyleType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.powerpoint.PpTextUnitEffect.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.powerpoint.PpTransitionSpeed.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.powerpoint.PpUpdateOption.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.powerpoint.PpViewType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.powerpoint.PpWindowState.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdAlertLevel.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdAnimation.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdAraSpeller.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdArabicNumeral.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdArrangeStyle.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdAutoFitBehavior.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdAutoMacros.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdAutoVersions.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdBaselineAlignment.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdBookmarkSortBy.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdBorderDistanceFrom.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdBorderType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdBorderTypeHID.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdBreakType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdBrowseTarget.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdBrowserLevel.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdBuiltInProperty.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdBuiltinStyle.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdCalendarType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdCalendarTypeBi.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdCaptionLabelID.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdCaptionNumberStyle.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdCaptionNumberStyleHID.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdCaptionPosition.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdCellVerticalAlignment.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdCharacterCase.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdCharacterCaseHID.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdCharacterWidth.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdChevronConvertRule.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdCollapseDirection.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdColor.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdColorIndex.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdCompareTarget.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdCompatibility.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdConditionCode.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdConstants.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdContinue.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdCountry.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdCursorMovement.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdCursorType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdCustomLabelPageSize.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdDateLanguage.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdDefaultFilePath.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdDefaultListBehavior.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdDefaultTableBehavior.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdDeleteCells.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdDeletedTextMark.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdDiacriticColor.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdDictionaryType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdDictionaryTypeHID.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdDisableFeaturesIntroducedAfter.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdDocumentDirection.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdDocumentKind.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdDocumentMedium.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdDocumentType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdDocumentViewDirection.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdDropPosition.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdEditionOption.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdEditionType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdEditorType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdEmailHTMLFidelity.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdEmphasisMark.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdEnableCancelKey.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdEncloseStyle.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdEnclosureType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdEndnoteLocation.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdEnvelopeOrientation.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdFarEastLineBreakLanguageID.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdFarEastLineBreakLevel.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdFieldKind.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdFieldShading.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdFieldType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdFindMatch.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdFindWrap.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdFlowDirection.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdFontBias.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdFootnoteLocation.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdFramePosition.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdFrameSizeRule.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdFramesetNewFrameLocation.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdFramesetSizeType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdFramesetType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdGoToDirection.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdGoToItem.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdGutterStyle.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdGutterStyleOld.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdHeaderFooterIndex.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdHeadingSeparator.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdHebSpellStart.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdHelpType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdHelpTypeHID.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdHighAnsiText.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdHorizontalInVerticalType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdHorizontalLineAlignment.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdHorizontalLineWidthType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdIMEMode.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdIndexFilter.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdIndexFormat.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdIndexSortBy.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdIndexType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdInformation.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdInlineShapeType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdInsertCells.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdInsertedTextMark.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdInternationalIndex.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdJustificationMode.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdKana.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdKey.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdKeyCategory.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdLanguageID.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdLanguageID2000.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdLayoutMode.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdLetterStyle.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdLetterheadLocation.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdLineEndingType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdLineSpacing.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdLineStyle.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdLineType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdLineWidth.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdLinkType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdListApplyTo.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdListGalleryType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdListLevelAlignment.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdListNumberStyle.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdListNumberStyleHID.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdListType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdMailMergeActiveRecord.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdMailMergeComparison.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdMailMergeDataSource.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdMailMergeDefaultRecord.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdMailMergeDestination.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdMailMergeMailFormat.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdMailMergeMainDocType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdMailMergeState.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdMailSystem.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdMailerPriority.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdMappedDataFields.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdMeasurementUnits.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdMeasurementUnitsHID.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdMergeSubType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdMergeTarget.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdMonthNames.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdMovementType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdMultipleWordConversionsMode.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdNewDocumentType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdNoteNumberStyle.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdNoteNumberStyleHID.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdNumberStyleWordBasicBiDi.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdNumberType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdNumberingRule.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdOLEPlacement.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdOLEType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdOLEVerb.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdOpenFormat.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdOrganizerObject.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdOrientation.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdOriginalFormat.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdOutlineLevel.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdPageBorderArt.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdPageFit.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdPageNumberAlignment.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdPageNumberStyle.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdPageNumberStyleHID.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdPaperSize.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdPaperTray.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdParagraphAlignment.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdParagraphAlignmentHID.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdPartOfSpeech.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdPasteDataType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdPhoneticGuideAlignmentType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdPictureLinkType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdPreferredWidthType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdPrintOutItem.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdPrintOutPages.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdPrintOutRange.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdProofreadingErrorType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdProtectionType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdReadingOrder.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdRecoveryType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdRectangleType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdReferenceKind.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdReferenceType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdRelativeHorizontalPosition.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdRelativeVerticalPosition.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdRelocate.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdReplace.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdRevisedLinesMark.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdRevisedPropertiesMark.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdRevisionType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdRevisionsBalloonMargin.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdRevisionsBalloonPrintOrientation.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdRevisionsBalloonWidthType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdRevisionsMode.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdRevisionsView.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdRevisionsWrap.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdRoutingSlipDelivery.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdRoutingSlipStatus.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdRowAlignment.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdRowHeightRule.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdRulerStyle.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdSalutationGender.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdSalutationType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdSaveFormat.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdSaveOptions.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdScrollbarType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdSectionDirection.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdSectionStart.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdSeekView.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdSelectionFlags.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdSelectionType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdSeparatorType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdShapePosition.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdShowFilter.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdSmartTagControlType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdSortFieldType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdSortFieldTypeHID.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdSortOrder.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdSortSeparator.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdSpecialPane.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdSpellingErrorType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdSpellingWordType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdStatistic.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdStatisticHID.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdStoryType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdStyleSheetLinkType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdStyleSheetPrecedence.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdStyleType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdSubscriberFormats.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdSummaryLength.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdSummaryMode.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdTCSCConverterDirection.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdTabAlignment.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdTabLeader.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdTabLeaderHID.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdTableDirection.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdTableFieldSeparator.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdTableFormat.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdTableFormatApply.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdTablePosition.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdTaskPanes.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdTemplateType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdTextFormFieldType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdTextOrientation.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdTextOrientationHID.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdTextureIndex.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdToaFormat.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdTocFormat.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdTofFormat.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdTrailingCharacter.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdTwoLinesInOneType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdUnderline.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdUnits.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdUseFormattingFrom.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdVerticalAlignment.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdViewType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdViewTypeOld.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdVisualSelection.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdWindowState.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdWindowType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdWordDialog.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdWordDialogHID.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdWordDialogTab.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdWordDialogTabHID.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdWrapSideType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdWrapType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdWrapTypeMerged.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdXMLNodeLevel.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdXMLNodeType.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdXMLSelectionChangeReason.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.WdXMLValidationStatus.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.tlb.office.word.Word.class
  org.codehaus.groovy.scriptom.util.office.ExcelHelper.class
  
 • מדריכים

  מצטרף לשאלה


 • @מישהו12 אמר בהמרת קוד של java לjar:

  מצטרף לשאלה

  לייתר דיוק: אתה השואל של השאלה...
  והמבין יבין, מי שלא, לא צריך להבין