BlueFTP | יישום להעברת קבצים דרך בלוטוס- עודכן לגירסא 1.7נא לשמור על הסדר והנוחות בדפי "מדריכים מסודרים" – כל תגובה בקשר למדריך יש להגיב בעזרה הדדית.