בווידוס 10 מתחלף לי ללא הודעה מוקדמת שפת הכתיבה מאנגלית לעברית


Log in to reply