איך אפשר למחוק את הקבצים, אחרי ששוחזרו ע"י התוכנה R-Studio