Classroom Spy Professional - תוכנה לשליטה בחדר מחשבים • כפשוטה, כולל:

  • צפה במסכי התלמידים
  • שתף לכולם את המסך שלך
  • קח שליטה על מקלדת ועכבר של מחשב תלמיד
  • נעל את מחשבי התלמידים כדי להשיג את תשומת ליבם
  • הסרטת מסכי התלמידים לקובץ AVI
  • שליחת ואיסוף קבצים
  • בצע כיבוי / הפעלה מחדש / נעילה מרחוק
  • חסום גלישה באינטרנט
  • עצור או התחל תוכנות מסיומות במחשבים
  • עובד על רשתות LAN, WLAN, VPN ואינטרנט
  • הגנת סיסמה
  • תמיכה בריבוי מסכים
   יש לבצע פריצה והחרגה של האנטיוירוס
   סיסמה לקובץ המצורף היא:
  softoroom
  

  להורדה מהכונן המשותף: לינק
  בהצלחה
  אזהרה: אין בדברים אלו כל ידע על מהימנות בעלי התוכנה ועל מעשיה בעת חיבור לרשת הפתוחה, מוטב תמיד להשתמש בה ברשת מקומית ולא רגילה

  אתר הבית


התחבר כדי לפרסם תגובה