פרטי הקבוצה פרטי

מורשי כתיבת מדריכים

קבוצה זו מורשית לפתוח נושאים במדריכים מסודרים. משתמשים יכולים לבקש להצטרף לקבוצה זו, אישור משתמשים חדשים יהיה בכפוף לשיקול המערכת.